design-bg

Regulativna podpora

Regulativna podpora

Naša prednostna naloga je zagotavljanje varnejše embalaže za zdravila, lepoto in osebno nego, ki spoštujejo okolje in zdravje ljudi.

Naše glavne točke v potrošniški embalaži

Novi materiali

Izbira novih embalažnih materialov, ki v celoti upoštevajo veljavne predpise v zvezi s kozmetiko, embalažo in odpadno embalažo ter REACH.
Druge zahteve se lahko preučijo in po potrebi vključijo v našo politiko. Posamezne potrebe strank se upoštevajo za vsak primer posebej.

Dokumentacija

Razvili smo številne dokumente, zlasti regulativne informacijske datoteke (RIF) in dokumente o stališčih, ki so posebej zasnovani za potrebe naših strank. Ti dokumenti temeljijo na informacijah naših dobaviteljev in jih potrjujejo naša notranja poglobljena znanja o predpisih.

3.Regulatory Support

Proaktivno sodelujemo z regulatorji in drugimi ustreznimi zainteresiranimi stranmi za nenehno izboljševanje in razjasnitev regulativne krajine.